Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb ontwikkelsite

Nota van wijziging en nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet milieubeheer

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een nota van wijziging en nota naar aanleiding van verslag over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

7 januari 2021

Aanbiedingsbrief

Hierbij zend ik u een nota van wijziging en nota naar aanleiding van verslag op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord (35 626).

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven – Van der Meer

Bijlagen

Lees hier de Nota naar aanleiding van Verslag wijziging Wet milieubeheer

Lees hier de Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet milieubeheer

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter