Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb ontwikkelsite

Cursussen van Klimaatweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

28 jan 2021

1-daagse cursus

Waterstof: van concept naar uitvoering

€595,- excl. btw

Deze cursus geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof en waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie. We staan stil bij de manieren waarop waterstof nu en in de toekomst wordt gemaakt en wat de gevolgen zijn van de verwachte schaalvergroting in het gebruik van waterstof.

8 apr 2021

1-daagse cursus

Energietransitie in juridisch kader

€595,- excl. btw

De energietransitie is overal en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Los van het aardgas, verschuiving van conventionele energie naar duurzame energie, toenemende investeringen in de netinfrastructuur, de opkomst van aardwarmte en zoveel meer. Daarnaast neemt de verduurzaming van de gebouwde leefomgeving zienderogen toe.

26 jan 2021

3-daagse cursus

Basiscursus Duurzaamheid en energie

€1.495,- excl. btw

De basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie. Daarnaast krijg je praktische tips hoe lokaal in de praktijk resultaat geboekt kan worden.

22 apr 2021

1-daagse cursus

Aanbesteden Warmtenetten

€595,- excl. btw

Alle gemeenten moeten aan de slag om woningen #vangaslos te maken. Er zijn proeftuinen Aardgasvrije wijken. Gemeenten zijn aan de slag met warmtetransitievisies en regionale energiestrategieën. Voor 2030 moeten 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. De overige 3,5 miljoen woningen moet voor 2050 klaar zijn.

26 jan 2021

3-daagse cursus

Basiscursus Duurzaamheid en energie

€1.495,- excl. btw

De basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie. Daarnaast krijg je praktische tips hoe lokaal in de praktijk resultaat geboekt kan worden.

3 jun 2021

1-daagse cursus

Oplossingsrichtingen na het PAS

€595,- excl. btw

Aanleiding De stikstofimpasse duurt voort. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof, het PAS. Nog steeds is de besluitvorming over plannen en projecten uiterst moeizaam. Dan gaat het om woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, dijkversterkingen, uitbreidingen van veehouderijen, etc. Vele plannen en vergunningen zijn vernietigd of kunnen niet doorgaan. Dit levert problemen op voor Nederland. De commissie Remkes heeft enkele (pre)adviezen gegeven en de ministers werken samen om dit op te lossen. Moedige politieke besluitvorming is nodig om tot oplossingen te komen. Inmiddels is de landelijke maximum snelheid verlaagd en is gebaseerd daarop een Stikstofregistratiesysteem beschikbaar gekomen om woningbouw te realiseren.