Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb ontwikkelsite

De kennisportals van Berghauser Pont

 

Klimaatweb is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). BPM staat voor professionals met een hart voor de publieke zaak. Of het nu gaat om het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden, het in contact komen met gelijkgestemden of een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke discussies.

 

De kennisportals vormen de spil van de Berghauser Pont Mediagroep. Dit is de centrale plek waar professionals kennis opdoen, vragen stellen en met elkaar in discussie treden. Iedere maand zijn ruim 150.000 professionals hier op zoek naar informatie, inspiratie en overzicht. Daarmee vormen we een belangrijke brug tussen kennis en praktijk.

 

Klimaatweb is een onafhankelijk platform over de klimaattransitie, waar u kennis kunt opdoen, vragen stellen en ervaringen met vakgenoten kunt uitwisselen. Professionals vinden hier in één platform inzicht, inspiratie, interactie en overzicht. 


Redactionele Ambitie

Klimaatweb wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving.

De leidende principes voor de redactie zijn dat de kwaliteit altijd doorslaggevend is, dat we samenwerken met de beste experts uit het veld, zoveel mogelijk perspectieven laten zien en dat we zowel een platform zijn voor uitwisseling van kennis als inhoudelijke discussie.

Klimaatweb richt zich op de volgende deelgebieden: klimaatverandering, duurzame energie, mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw.

Overzicht, inzicht, inspiratie en interactie

De ene keer wilt u snel op de hoogte zijn van wat er speelt, een andere keer wilt u meer de diepte in en weten hoe het echt zit. We streven ernaar de kennis zo toegankelijk mogelijk te brengen, afgestemd op uw specifieke informatiebehoefte. Of dat nu overzicht, inzicht, inspiratie of interactie is. Daarom is Omgevingsweb  opgebouwd uit meerdere producten:

 

 • De nieuwsbrieven
  • Met de gratis nieuwsbrief Klimaatweb Ochtendnieuws bent u altijd als eerste op de hoogte van wat er speelt in uw vakgebied.
 • De dossiers
  Voor relevante actuele onderwerpen ontwikkelen wij dossiers, waar alle informatie overzichtelijk is gerangschikt. Hier vindt u onder meer relevante achtergrondartikelen, beleidsstukken, publicaties en jurisprudentie over een bepaald thema. Op Omgevingsweb zijn wel 50 dossiers te vinden.
 • De Kennisbank
  Hier vindt u alle relevante publicaties, rapporten, jurisprudentie en boeken over uw vakgebied. De Kennisbank is deels gratis toegankelijk en deels betaald.Indien u gebruik maakt van het Professioneel lidmaatschap kunt u de database met 7.000 jurisprudentiesamenvattingen op alle terreinen van het omgevingsrecht doorzoeken. Bovendien geeft dit toegang tot alle digitale boeken van Berghauser Pont Publishing.
 • Magazines
  Omgevingsweb brengt regelmatig digitale magazines uit waarin verschillende experts hun licht laten schijnen over een actueel topic.
 • Vraag & Antwoord
  Indien u een prangende vraag heeft,kunt u deze voorleggen aan een van onze experts.
 • LinkedIn groep
  Op onze linkedIn-groep kunt u direct in contact komen met vakgenoten.
 • Cursussen, opleidingen en evenementen
  Samen met de Berghauser Pont Academy biedt Klimaatweb jaarlijks een tiental opleidingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarvan is het merendeel gecertificeerd bij verschillende beroepsorganisaties en registers.

 

Andere kennisportals van Berghauser Pont Mediagroep

Omgevingsweb wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame, inclusieve en leefbare samenleving. Steden raken steeds voller: meer bewoners, meer verkeer en meer toerisme. Tegelijkertijd is er in veel regio’s sprake van krimp en leegstand. Vaststaat dat onze leefomgeving de komende jaren verder zal transformeren als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs, de verdere uitrol van de energietransitie, het hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, en door verdergaande technologische ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving te creëren, zowel in de stad als daarbuiten, die rekening houdt met al haar inwoners.

Zorg & Sociaalweb wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom positieve gezondheidszorg en een inclusieve samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn een eerlijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, en effectieve hulp aan kwetsbare groepen, zoals jongeren. In combinatie met een steeds ouder wordende bevolking vraagt dit om een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we leven en wonen. Almaar groeiende zorgkosten vragen bovendien om een aanpassing van ons zorgstelsel waarbij kwalen worden voorkomen, of in een eerder stadium worden geconstateerd en verholpen. Nieuwe technologieën als blockchain, robotisering en machine learning kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Privacyweb is de kennisportal over privacy en gegevensbeveiliging. Technologie heeft grote invloed op de manier waarop we leven en op onze leefomgeving. De digitalisering brengt allerlei mogelijkheden om dit efficiënter te organiseren, denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Maar hoe wordt in een data gedreven wereld omgegaan met onze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens? Deze enorme hoeveelheden data vragen om nieuw beleid. Met wie worden deze gedeeld, en wat wordt hier vervolgens mee gedaan? Met de GDPR (general data protection regulation) is de eerste belangrijke stap gezet die de Europese burger het recht geeft dit inzichtelijk te krijgen, en controle uit te oefenen over zijn eigen data.