Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb ontwikkelsiteOp de klimaatconferentie van Parijs 2015 werd het Klimaatakkoord van Parijs gesloten. In het Parijs-akkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd.

Het Parijs-akkoord eist van lidstaten dat zij nationale klimaatplannen op zouden stellen die ambitieus waren en waarvan het ambitieniveau bij ieder nieuw plan moet stijgen. In 2019 hebben overheden, organisaties en bedrijven een overeenkomst gesloten om dezelfde doelen na te streven. Dit Nederlandse Klimaatakkoord stelt als doel om de CO2-uistoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, in 2050 moet de uitstoot met 95% afgenomen zijn.

In het Klimaatakkoord stelt elke sector eigen doelen om CO2-uitstoot te verminderen en welke maatregelen ze zullen nemen de komende tien jaar om dit te realiseren.