Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb ontwikkelsite


Nederland heeft in Europees verband de doelstelling aanvaard om in 2020 op duurzame wijze te voorzien in 14% van de energieconsumptie. Windenergie vormt een belangrijke bron om deze doelstelling te bereiken. Sterker nog, in het Energieakkoord staat windenergie met stip op een als bron om de hernieuwbare energiedoelstelling te halen. Het gaat hierbij zowel om het realiseren van windparken op land als om windparken op zee.

KENNISPARTNER

Barnhoorn, Lianne